Geloofsbelijdenis

Categories: Inspiratie

slide6_inspiratie

Mijn geloof is een wijze van leven welke gedragen wordt door verwondering, huiver, eerbied voor de werkelijkheid. Ik heb een vermoeden dat de wereld waarin ik leef en met name de mens en zijn geschiedenis iets van het mysterie in zich draagt.

Ik ervaar in mijn beste momenten dat ik opgenomen ben en gedragen wordt door een groter geheel. Los van alle redenering en intellectueel inzicht heb ik zekerheid over de zinvolheid van het bestaan en door alle twijfels heen ervaar ik dat ik grond onder de voeten heb.

Ik ben bang te spreken over de persoonlijke God, over de hemel, omdat hierin de suggestie ligt dat het eigenlijke mysterie boven of tegenover onze werkelijkheid staat.

De werkelijkheid zelf bergt het wonder in zich.
Ik wil mij inzetten voor de werkelijkheid van wereld en mens.
Ik wil meewerken aan een menswaardige wereld waar eerbied voor het wonder van de mens de bepalende factor is.

Herkomst onbekend

Author: rozevieringen