ContentHeader_pastoralezorg
Wie behoefte heeft aan een pastoraal gesprek kan contact opnemen met een van de onderstaande pastores

  • Ilse Hogeweg, predikant PKN Kralingen, 010 – 435 41 44
  • Hinke van Abbema, pionier en predikant bij OMG-010, hinke@omg010.nl
  • Harold Schorren,  predikant van de Protestantse Wijkgemeente Pauluskerk, Breukelen 0346 – 26 63 37. Vanaf 1 april 2019 predikant van het Laurenspastoraat en citypastor)
  • Hans de Rie, citypastor en pastoor van de Paradijskerk  06 – 22 42 44 22