GESCHIEDENIS ROZE VIERINGEN

Al meer dan 20 jaar bestaan er in Amsterdam ‘evangelisch roze’ en al 25 jaar rooms-katholieke kerkvieringen voor en door christelijke homo’s, biseksuelen en lesbiennes. Dit omdat homo’s in menig kerkgemeenschap uitgesloten worden of zich er niet thuis voelen. Toch willen zij graag hun christelijk geloof vieren en belijden. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw gebeurt dat in zogenaamde Roze vieringen.

Roze vieringen vinden vooral in de maand juni plaats. De maand waarin homo’s en lesbiennes doorgaans emancipatie activiteiten opzetten. Voorafgaande aan de Roze Zaterdag, de laatste zaterdag in juni, is er altijd een Roze viering in de grootste kerk van de organiserende stad met zo’n 1.000 deelnemers. Maar ook her en der in het land, van Maastricht tot Meppel en van Goes tot Haarlem, zijn er af en toe Roze vieringen.

In Amsterdam werden er maandelijks vieringen georganiseerd door de katholieke organisatie Dignity Nederland (nu twee keer per jaar) en worden er door de Evangelisch Roze Vieringen nog steeds maandelijkse vieringen georganiseerd.

Ook Rotterdam kiest ervoor vier keer per jaar een viering te organiseren en wel op de eerste zondag in maart, juni, september en december tussen 15.00 en 16.00 uur. Omdat dit soort vieringen vaak ook een regionale aantrekkingskracht hebben en de ruimte voor ontmoeting belangrijk is. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

De Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam komt regelmatig bij elkaar om de vieringen voor te bereiden en andere noodzakelijke organisatorische zaken te regelen. Financiële middelen komen uit de collectes, van giften en van fondsen.

INITIATIEFGROEP ROZE VIERINGEN ROTTERDAM (IRVR)

In 2007 zijn in Rotterdam enkele vrijwilligers bij elkaar gekomen vanuit Apollo /COC, de Holyfemales, Netwerk Mirre en het Platform Kerk en Homoseksualiteit, om ook in Rotterdam een Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam op te zetten.

De eerste viering vond plaats op 3 juni 2007. Al snel konden wij terecht in de prachtige Paradijskerk, waar wij zeer hartelijk worden ontvangen.

foundingmothers
Initiatiefneemsters IRVR (de ‘founding mothers’ van de IRVR)
V.l.n.r: Conny van Lier, Martie Ottens, Margreet van Leeuwen.

IMG_1486

 

 

 

 

Vanaf 2010 hebben Hans Hendriks en Ernst Zwart de vieringen voorbereid en grotendeels georganiseerd. Zij deden eind 2018 een stapje terug.