slide_financien

Wilt u dat de Roze vieringen in Rotterdam ook in 2015 blijven voortbestaan?
Help dan financieel mee. Wij zijn geheel afhankelijk van uw steun.


Maak dan uw gift over op onderstaande bankrekening nummer:

NL51 RABO 0300 6550 02

ten name van: Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam
Of gewoon: IRVR

ALVAST HARTELIJK DANK
VOOR DE GIFTEN DIE U DE IRVR GAF