Gay Sing-in 22 juni 2017 Utrecht

Categories: Nieuws

Het is een publiek geheim, dat er in de gay wereld graag wordt gezongen. Dat geldt ook voor kerken! Maar niet alle kerkmuziek is even homo/lesbo vriendelijk. Toch wordt er op allerlei plaatsen ‘roze gevierd’ en zijn er religieuze teksten, die prima aansluiten bij ‘het roze levensgevoel’. Wat maakt een kerklied favoriet om met homo-, lesbo-, bi- en trans-gelovigen te zingen?

Dominee, dichter en mannen liefhebber Sytze de Vries vertelt erover.
En we gaan zingen. Een roze top 10 van kerkmuziek.

Meezingen met het ad-hoc-koor? Kom dan om 18.30 uur !
19.30 uur Welkom voor iedereen! 20.00 uur aanvang, daarna deur dicht!
Neem iedereen mee die graag zingt!
Entree vrij, collecte

Midzomergracht Festival Utrecht 2017
Donderdag 22 juni, 20.00 uur, 19.30 uur kerk open

18.30 uur Inzingen ad-hoc-koor, ingang bruine deur t.o. de Domstraat
19.30 uur Kerk en DomCafé open
20.00 uur Gay Sing-In deel 1
20.30 uur Ds. Sytze de Vries: inclusief taalgebruik
21.00 uur Pauze in DomCafé
21.30 uur Gay Sing-In deel 2

singin

Author: rozevieringen