Roze Vieringen onverminderd nodig

Categories: Nieuws

contentheader_magazinevolzin
Onlangs is in het maandblad Volzin een uitgebreid artikel verschenen over Roze Vieringen. Hierin is de Roze Viering in Rotterdam uitgebreid belicht. Lees het volledige artikel in het onderstaande pdf-document (bron: Volzin, jaargang 12, nr 13, 28 juni 2013)


PDF     Artikel maandblad Volzin

PDF     Bijlage artikel Volzin katern: andere roze vieringen en organisaties

Author: rozevieringen